Apie sistemą

Interneto spartos matavimo sistema

Naudodamiesi šia sistema, interneto paslaugų gavėjai gali savarankiškai įvertinti jiems teikiamo interneto ryšio spartą, kuri bus gaunama naudojantis turima kompiuterine ir programine įranga. Gautus matavimų rezultatus bus galima kaupti ir analizuoti. Matavimams atlikti yra naudojama Ryšių reguliavimo tarnybos administruojama Matuok.lt tarnybinė stotis, kuri yra patalpinta ir prijungta interneto teikėjų duomenų apsikeitimo mazge prie duomenų apsikeitimo komutatoriaus per 3 Gbps spartos liniją. Prie šio komutatoriaus taip pat yra prisijungę visi pagrindiniai interneto paslaugų teikėjai. Tokiu būdu vartotojai, nors ir gaudami interneto prieigos paslaugas iš skirtingų teikėjų, turi panašias prisijungimo sąlygas jungdamiesi prie Matuok.lt tarnybinės stoties.

matuok lt schema

Apibrėžimai

Duomenų gavimo sparta – tai perduodamų duomenų kiekis per laikotarpį, reikalingą šiems duomenims perduoti tarp nutolusio tinklo kompiuterio ir paslaugų gavėjo kompiuterio, išreikštas megabitais per sekundę.

Duomenų siuntimo sparta – tai perduodamų duomenų kiekis per laikotarpį, reikalingą šiems duomenims  perduoti iš paslaugų gavėjo kompiuterio į nutolusio tinklo kompiuterį, išreikštas megabitais per sekundę.

Delsa – laikotarpis per kurį išsiunčiama Ping užklausa į veikiantį IP adresą ir gaunamas atsakas į šią užklausą.

Fliuktuacija – vėlinimo trukmės vidutinis kvadratinis nuokrypis.

IPT – interneto prieigos teikėjas.

Mbps – megabitai per sekundę.

Gbps – gigabitai per sekundę.